::: ประชาสัมพันธ์ ::: ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการสอบ