วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00022 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ เขตตะ อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00025 เด็กหญิงเหมือนฝัน พูลแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00028 เด็กหญิงบุณยานุช รอดสมบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00029 เด็กหญิงชัชชมน แจ้งสว่าง เคียวนำ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00032 เด็กหญิงชาอัญชัน ทองหล่อ เคียวนำ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00034 เด็กหญิงพอเพียง พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ 22 28 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00033 เด็กชายกตัญญุตา สุริเตอร์ อนุบาลศรีสะเกษ 21 37 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00017 เด็กหญิงภัคพร นิลวรรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ 18 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00027 เด็กหญิงอริสาภรณ์ บัวสิริพงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ 18 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00006 เด็กหญิงสุธิกานต์ พิมพ์โคตร อนุบาลศรีสะเกษ 17 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00019 เด็กหญิงพาขวัญ เครือคุณ อนุบาลศรีสะเกษ 17 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00021 เด็กหญิงสรัญญา สารชาติ อนุบาลศรีสะเกษ 17 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00040 เด็กหญิงณัฐกฤตา เชื้อเพ็ง อนุบาลศรีสะเกษ 17 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00041 เด็กหญิงกุลจิรา งามละม่อม อนุบาลศรีสะเกษ 17 40 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00020 เด็กหญิงปริยากร วชิรเมธิน อนุบาลศรีสะเกษ 15 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 569 ถัดไป »