วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00035 เด็กหญิงณภัทร สินกิติกุล อนุบาลศรีสะเกษ 15 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00038 เด็กหญิงนรกมล เวียงคำ อนุบาลศรีสะเกษ 15 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 00036 เด็กหญิงปพิชญา เพ็ญพักตร์ อนุบาลศรีสะเกษ 14 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33691 เด็กชายชิติพัทธ์ มีชัย สตรีสิริเกศ 42 1 ชนะเลิศ
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33701 เด็กชายอัครินทร์ ทองไม้ สตรีสิริเกศ 38 2 รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33176 เด็กหญิงวิลาวัลย์ อันทะโคตร สตรีสิริเกศ 37 3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34508 เด็กหญิงดลยา พวงจำปา สตรีสิริเกศ 34 4 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33223 เด็กหญิงอภิญญา ทำมา สตรีสิริเกศ 32 5 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33270 นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว สตรีสิริเกศ 32 5 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34543 เด็กหญิงณปภาพัชร์ สุพรรณ สตรีสิริเกศ 31 7 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34373 เด็กหญิงชิชญา จังอินทร์ สตรีสิริเกศ 30 8 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33705 เด็กหญิงจิรัชยา มณีพันธุ์เจริญ สตรีสิริเกศ 30 8 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33181 เด็กหญิงเอมอร ทิพย์สมบัติ สตรีสิริเกศ 30 8 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33718 เด็กหญิงปาณิศา พิมทา สตรีสิริเกศ 29 11 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33981 เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร สตรีสิริเกศ 27 12 ชมเชย
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 569 ถัดไป »