วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34541 เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีนนท์ สตรีสิริเกศ 27 12 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33689 เด็กหญิงอลิศรา นิรพันธ์ สตรีสิริเกศ 27 12 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33632 เด็กหญิงพรรณพฤกษา บารมีโชคไพบูลย์ สตรีสิริเกศ 27 12 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34473 เด็กหญิงภาณุมาส ฮาตะสุ้ย สตรีสิริเกศ 26 16 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33720 เด็กหญิงนันท์นิชา พวงเงิน สตรีสิริเกศ 26 16 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33271 นางสาวดรัลพร สุขประเสริฐ สตรีสิริเกศ 26 16 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33596 เด็กหญิงวิปัสนา เทพขันธ์ สตรีสิริเกศ 26 16 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33952 เด็กชายเจสัน ชาวสวน สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34550 เด็กหญิงปภัชญา ทองลือ สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33721 เด็กหญิงยลลดา คลธา สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33640 เด็กหญิงศรัญญา ศรีสุวรรณ์ สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33769 เด็กหญิงมินรญา พลโยธา สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33758 เด็กหญิงธัญกมล ฟักมูล สตรีสิริเกศ 25 20 ชมเชย
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 34522 เด็กหญิงอัจฉริยากร เบ้าทอง สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 33671 เด็กหญิงธนัญพร บุญสาร สตรีสิริเกศ 24 26 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 569 ถัดไป »