รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0236 เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0237 เด็กชายธนพร ขอร่ม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0238 เด็กหญิงวรัญญา เบ้าเงิน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0239 เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีนาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 2-0240 เด็กชายอนรรฆ ติยรรนันนท์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0301 เด็กชายจิรัฐ มหาสุวีระชัย อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0302 เด็กชายธนกฤต ลี้กาญจนกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0303 เด็กชายประเสริฐศักดิ์ คูณค้ำ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0304 เด็กชายภัฏ ตั้งจันทร์ประภาพ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0305 เด็กชายภานุวัฒน์ วรธรรมปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0306 เด็กชายภูตะวัน โพธิ์ขาว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0307 เด็กหญิงกัญญาภัค มณีอำพันธุ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0308 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปีตะกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0309 เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 3-0310 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา กองไพบูลย์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 580 ถัดไป »