ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาไทย 12.30 - 14.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันอาทิตย์ 16 ธ.ค. 2561 ภาษาไทย 09.30 - 11.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3*
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6*
* รับเฉพาะนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ

วันเสาร์ที่ 5 ม.ค. 2562 ภาษาอังกฤษ 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาจีน 13.00 - 14.30 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3*
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6*
* รับเฉพาะนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ

วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 ,6
มัธยมศึกษาปีที่ 2

12.30 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3 , 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ