วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31953 นางสาวพัชราภา เมธาภัทรกุล ม.5/11 สตรีสิริเกศ 15 548 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34885 นางสาวชนิสรา เกษกุล ม.4/7 สตรีสิริเกศ 10 549 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32019 นายเอกราช คงด้วง ม.5/4 สตรีสิริเกศ 10 550 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ถัดไป »