รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0431 เด็กชายธีภพ พันแสง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0432 เด็กหญิงวรรณนิสา ธงชัย โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0433 เด็กหญิงมลธิทรา กล้าหาญ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0434 เด็กหญิงพัชรินทร์ แพงงาม โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0435 เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญทัน โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0436 เด็กชายภัทรพล อสิพงษ์ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0437 เด็กหญิงจีรพรรณ ชินนุรัตน์ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0438 เด็กชายอภิวัฒน์ แท่นสง่า โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0439 เด็กชายก้องภพ ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0440 เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0501 เด็กหญิงภัทรนัน สีสัน โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0502 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุระโคตร โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0503 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0504 เด็กหญิงสุภัสสรา โสมา โรงเรียนบ้านโพนค้อ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 715 5-0505 เด็กชายปราวีร์ มาลัย โรงเรียนบ้านดอนเขียว
« ก่อนนี้ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 580 ถัดไป »