รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0401 เด็กชายศุภฤกษ์ ประมาพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0402 เด็กชายวรพงศ์ หลาวทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0403 เด็กชายชิติพัทธ์ ภูคำศักดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0404 เด็กหญิงณัฐกฤตา พรศิริวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0405 เด็กชายศิขชนม คำขาว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0406 เด็กชายธนกฤต ไตรภูมิ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0407 เด็กชายอธิพงศ์ มงคลเสริม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0408 เด็กหญิงพิมพ์ณดา ลำสุมทรจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0409 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ฐิติสมบูรณ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0410 เด็กหญิงภคภร สมภาวะ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0411 เด็กชายนฤบดินทร์ เรืองนุช อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0412 เด็กหญิงรฐา ชัยดิลกฤทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0413 เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์ ยลโสภณ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0414 เด็กหญิงวรัสสิยา เทพาอภิรักษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 714 4-0415 เด็กหญิงสุพิชญา ยวงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 580 ถัดไป »