รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0116 เด็กชายจาตุรพงศ์ แพ่งพนม บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0117 เด็กหญิงภคพร เสาเวียง บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0118 เด็กชายพีระพัฒน์ ไฝเครือ บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0119 เด็กชายชญานนท์ รินทร บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0120 เด็กหญิงทัชชกร วงษ์มณี บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0121 เด็กชายชนาธิป วงษ์มณี บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0122 เด็กหญิงศุภาวดี วงษ์มณี บ้านยางเครือ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0123 เด็กหญิงดุสิตา ดาวเรือง บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0124 เด็กหญิงจิตติภัทรา ช่างทำ บ้านละเอาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0125 เด็กหญิงภาวินี้ อินธิเดช บ้านละเอาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0126 เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีอ่อนนิ่ม โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0127 เด็กหญิงธิดากร คันศร โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0128 เด็กหญิงรุ่งนภา โคษา โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0129 เด็กหญิงณัฐนันท์ เถระพันธ์ โรงเรียนบ้านเวาะ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 711 1-0130 เด็กชายอภิรักษ์ เพียราช โรงเรียนบ้านเวาะ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 580 ถัดไป »